Inactief - even checkup graag

#1
[hjt]
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:21:50, on 26/12/2009
Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865)
Boot mode: Normal

Running processes:
c:\windows\system32\dwm.exe
c:\windows\explorer.exe
c:\windows\system32\taskeng.exe
c:\program files\windows defender\msascui.exe
c:\program files\alwil software\avast4\ashdisp.exe
c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\hpztsb03.exe
c:\windows\ehome\ehtray.exe
c:\program files\google\googletoolbarnotifier\googletoolbarnotifier.exe
c:\program files\windows media player\wmpnscfg.exe
c:\windows\system32\rundll32.exe
c:\windows\ehome\ehmsas.exe
c:\windows\system32\mobsync.exe
c:\program files\internet explorer\iexplore.exe
c:\program files\internet explorer\iexplore.exe
c:\windows\system32\macromed\flash\flashutil10d.exe
c:\windows\system32\searchfilterhost.exe
c:\windows\system32\searchprotocolhost.exe
c:\program files\trend micro\hijackthis\hijackthis.exe

r1 - hkcu\software\microsoft\internet explorer\main,search bar = preserve
r0 - hkcu\software\microsoft\internet explorer\main,start page = [noparse]http://www.google.be/[/noparse]
r1 - hklm\software\microsoft\internet explorer\main,default_page_url = [noparse]http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69157[/noparse]
r1 - hklm\software\microsoft\internet explorer\main,default_search_url = [noparse]http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896[/noparse]
r1 - hklm\software\microsoft\internet explorer\main,search page = [noparse]http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896[/noparse]
r0 - hklm\software\microsoft\internet explorer\main,start page = [noparse]http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69157[/noparse]
r0 - hklm\software\microsoft\internet explorer\search,searchassistant =
r0 - hklm\software\microsoft\internet explorer\search,customizesearch =
r0 - hkcu\software\microsoft\internet explorer\main,local page =
r0 - hkcu\software\microsoft\internet explorer\toolbar,linksfoldername =
o1 - hosts: ::1 localhost
o2 - bho: adobe pdf reader link helper - {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\acroiehelper.dll
o2 - bho: p2p energy toolbar - {2bae58c2-79f9-45d1-a286-81f911301c3a} - c:\program files\p2p_energy\tbp2p_.dll
o2 - bho: realplayer download and record plugin for internet explorer - {3049c3e9-b461-4bc5-8870-4c09146192ca} - c:\program files\real\realplayer\rpbrowserrecordplugin.dll
o2 - bho: spybot-s&d ie protection - {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - c:\program files\spybot - search & destroy\sdhelper.dll
o2 - bho: (no name) - {5c255c8a-e604-49b4-9d64-90988571cecb} - (no file)
o2 - bho: search helper - {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program files\microsoft\search enhancement pack\search helper\sepsearchhelperie.dll
o2 - bho: windows live aanmelden - help - {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\windowslivelogin.dll
o2 - bho: google toolbar helper - {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files\google\google toolbar\googletoolbar_32.dll
o2 - bho: google toolbar notifier bho - {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.4.4525.1752\swg.dll
o2 - bho: google dictionary compression sdch - {c84d72fe-e17d-4195-bb24-76c02e2e7c4e} - c:\program files\google\google toolbar\component\fastsearch_b7c5ac242193bb3e.dll
o2 - bho: urlhelper class - {cfc4f59b-a2da-4e12-b337-52a4f871e10c} - c:\program files\shareaza applications\shareaza\shareazaiehelper.dll
o2 - bho: java(tm) plug-in 2 ssv helper - {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll
o2 - bho: windows live toolbar helper - {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll
o3 - toolbar: p2p energy toolbar - {2bae58c2-79f9-45d1-a286-81f911301c3a} - c:\program files\p2p_energy\tbp2p_.dll
o3 - toolbar: shareaza mediabar - {196c3a46-4758-433d-a600-802c804af39c} - c:\program files\shareaza applications\shareaza mediabar\shareazamediabar.dll
o3 - toolbar: &windows live toolbar - {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll
o3 - toolbar: google toolbar - {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files\google\google toolbar\googletoolbar_32.dll
o4 - hklm\..\run: [windows defender] %programfiles%\windows defender\msascui.exe -hide
o4 - hklm\..\run: [avast!] c:\progra~1\alwils~1\avast4\ashdisp.exe
o4 - hklm\..\run: [hpdj taskbar utility] c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\hpztsb03.exe
o4 - hklm\..\run: [nvsvc] rundll32.exe c:\windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcstart
o4 - hklm\..\run: [nvcpldaemon] rundll32.exe c:\windows\system32\nvcpl.dll,nvstartup
o4 - hkcu\..\run: [ehtray.exe] c:\windows\ehome\ehtray.exe
o4 - hkcu\..\run: [google update] c:\users\francis\appdata\local\google\update\googleupdate.exe /c
o4 - hkcu\..\run: [swg] c:\program files\google\googletoolbarnotifier\googletoolbarnotifier.exe
o4 - hkcu\..\run: [wmpnscfg] c:\program files\windows media player\wmpnscfg.exe
o4 - hkcu\..\run: [losalamos] rundll32.exe c:\windows\system32\sshnas.dll,addatomaw
o4 - hkus\s-1-5-19\..\run: [sidebar] %programfiles%\windows sidebar\sidebar.exe /detectmem (user 'local service')
o4 - hkus\s-1-5-19\..\run: [windowswelcomecenter] rundll32.exe oobefldr.dll,showwelcomecenter (user 'local service')
o4 - hkus\s-1-5-20\..\run: [sidebar] %programfiles%\windows sidebar\sidebar.exe /detectmem (user 'network service')
o4 - hkus\s-1-5-18\..\run: [cbssreg] c:\windows\temp\nond.tmp\svchost.exe (user 'systeem')
o4 - hkus\.default\..\run: [cbssreg] c:\windows\temp\nond.tmp\svchost.exe (user 'default user')
o9 - extra button: (no name) - {2d663d1a-8670-49d9-a1a5-4c56b4e14e84} - (no file)
o9 - extra button: add to videoget - {88cfa58b-a63f-4a94-9c54-0c7a58e3333e} - c:\progra~1\nuclea~1\videoget\plugins\videog~1.dll
o9 - extra 'tools' menuitem: add to &videoget - {88cfa58b-a63f-4a94-9c54-0c7a58e3333e} - c:\progra~1\nuclea~1\videoget\plugins\videog~1.dll
o9 - extra button: onderzoek - {92780b25-18cc-41c8-b9be-3c9c571a8263} - c:\progra~1\micros~2\office11\refiebar.dll
o9 - extra button: (no name) - {dfb852a3-47f8-48c4-a200-58cab36fd2a2} - c:\program files\spybot - search & destroy\sdhelper.dll
o9 - extra 'tools' menuitem: spybot - search && destroy configuration - {dfb852a3-47f8-48c4-a200-58cab36fd2a2} - c:\program files\spybot - search & destroy\sdhelper.dll
o13 - gopher prefix:
o15 - trusted zone: [noparse]http://man.entriq.net[/noparse]
o15 - trusted zone: [noparse]http://messagent.telenet.be[/noparse]
o15 - trusted zone: [noparse]http://pctv.telenet.be[/noparse]
o15 - trusted zone: [noparse]http://www.telenet.be[/noparse]
o16 - dpf: {6f15128c-e66a-490c-b848-5000b5abeeac} (hp download manager) - [noparse]https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/hpdexaxo.cab[/noparse]
o16 - dpf: {8100d56a-5661-482c-bee8-afece305d968} (facebook photo uploader 5 control) - [noparse]http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/facebookphotouploader55.cab[/noparse]
o16 - dpf: {d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000} (shockwave flash object) - [noparse]http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab[/noparse]
o16 - dpf: {e2883e8f-472f-4fb0-9522-ac9bf37916a7} - [noparse]http://platformdl.adobe.com/nos/getplusplus/1.6/gp.cab[/noparse]
o20 - winlogon notify: !saswinlogon - c:\program files\superantispyware\saswinlo.dll
o23 - service: avast! iavs4 control service (aswupdsv) - alwil software - c:\program files\alwil software\avast4\aswupdsv.exe
o23 - service: avast! antivirus - alwil software - c:\program files\alwil software\avast4\ashserv.exe
o23 - service: avast! mail scanner - alwil software - c:\program files\alwil software\avast4\ashmaisv.exe
o23 - service: avast! web scanner - alwil software - c:\program files\alwil software\avast4\ashwebsv.exe
o23 - service: google software updater (gusvc) - google - c:\program files\google\common\google updater\googleupdaterservice.exe
o23 - service: nero backitup scheduler 3 - nero ag - c:\program files\nero\nero8\nero backitup\nbservice.exe
o23 - service: nmindexingservice - nero ag - c:\program files\common files\nero\lib\nmindexingservice.exe
o23 - service: nmsaccessu - unknown owner - c:\program files\cdburnerxp\nmsaccessu.exe
--
end of file - 8209 bytes

[/hjt]
 

Abraham54

Administrator
Medewerker
#2
Re: even checkup graag

Hallo twinkats1960, start HijackThis opnieuw en kies voor Scan only, nadat je een vinkje hebt gezet voor de met de onderstaand corresponderende regels, klik je vervolgens op de knop Fix checked:

o2 - bho: p2p energy toolbar - {2bae58c2-79f9-45d1-a286-81f911301c3a} - c:\program files\p2p_energy\tbp2p_.dll
o3 - toolbar: p2p energy toolbar - {2bae58c2-79f9-45d1-a286-81f911301c3a} - c:\program files\p2p_energy\tbp2p_.dll

Herstart je PC hierna opnieuw.Download, installeer en blijf a-squared Free 4.5 gebruiken.

Direkt na de installatie wil ook a-squared Free 4.5 updaten.

Dat verhinder je. Start a-squared Free 4.5 en klik op Configureer updates en haal dan het vinkje weg bij Extra talen installeren!

Hierna kan je a-squared Free 4.5 de nieuwste definities binnenhalen.
Nadat de update gedaan is kies je voor Grondige Scan.


Download a-squared Free 4.5


VISTAGEBRUIKERS: klik de betreffende snelkoppeling met rechts aan en kies voor Eigenschappen.
In het Eigenschappenvenster klik je dan op de knop Geavanceerd en zet je een vinkje bij Als administrator uitvoeren.
Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van A-squared posten;
tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop Open the Misc Tools section, dan op de knop Open Uninstall Manager en als laatse op de knop Save.
 
Bovenaan Onderaan