Handleiding Tweaks voor alle Windows NTFS besturingssystemen

  • Onderwerp starter Abraham54
  • Startdatum
A

Abraham54

Guest
Tweaks voor alle Windows NTSF besturingssystemen - dus vanaf Windows NT4 tot en met Windows 10


Algemene aanwijzingen voor het uitvoeren van de diverse ingrepen in Windows.

De Opdrachtprompt (CMD), dat is dat zwarte venster welk velen nog steeds een DOS-venster noemen, maar het niet is.
In Windows XP, Windows Vista en Windows 7 vindt je de Opdrachtprompt in Start/Alle programma's/Bureauaccessoires.
In Windows 8, vermits een startmenu zoals Classic Shell wordt gebruikt, kan de Opdrachtprompt op dezelfde wijze gevonden worden.

Ook is het vanaf Vista mogelijk via de zoekregel boven de startknop naar CMD te zoeken; dan verschijnt cmd.exe bovenin het Startmenu, dit gaat ook op voor Windows 8 met bijvoorbeeld het ClassicShell Startmenu in Windows 7 look.

Indien Windows 8 zonder additioneel Startmenu werkt, zal de Opdrachtprompt op andere wijze opgestart te dienen worden:
in Windows 8.1: rechtsklik op de startknop, dan zal in het uitklapmenu de Opdrachtprompt gevonden worden.

De opdrachtprompt dient in de versies Windows Vista, Windows 7 en Windows 8 via rechtsklikken "Als administrator uitvoeren" opgestart te worden.

De opdrachten voor de Opdrachtprompt kan je gewoon kopiëren en vervolgens via rechtsklikken in het zwarte venster voor plakken kiezen.
De Opdrachtprompt netjes afsluiten kan ook door exit als opdracht te typen.


Voordat het register bewerkt gaat worden, kan er beter een volledige back-up ervan gemaakt worden.
Want verwijder je bijvoorbeeld per ongeluk een registersleutel, kan dat funest voor Windows zijn.

Gebruik daarom het programma Erunt van Lars Federer ERUNT The Emergency Recovery Utility NT

De register back-up wordt standaard opgeslagen in [c]C:\Windows\ERDNT[/c].


De Windows Register Editor opstarten
Heb je de Opdrachtprompt nog openstaan (anders opnieuw met administratorrechten opstarten) geef dan als opdracht regedit
Dan start de Windows Register Editor.

53e3431f08fa3-cmd_500P.jpg


We gebruiken nu eerst de Opdrachtprompt
Hyberfill verwijderen

Het slaapbestand (Hyberfill) kan een hoop ruimte innemen op de harddisk of SSD; na verwijdering van dit bestand kan Windows nog steeds in slaapstand gezet worden.
Om Hyberfill te verwijderen doe je het volgende: kopieer en plak in CMD de volgende opdracht:
Code:
powercfg.exe -h off
en geef dan Enter.


Sneller internetten.
Internet wordt sneller via deze tweak: kopieer en plak in CMD de volgende opdracht:
Code:
Netsh interface tcp set global autotuning = high
en geef dan Enter.


NTFS geformatteerde harddisks en SSD's sneller maken.
NTSf-geformateerde harddisks halen niet helemaal de snelheid van harddisks die in het klassieke FAT geformateerd zijn.
De oplossing voor dit probleem: iedere ordner en ieder bestand bevat het attribuut "last access".
Dit attribuut zorgt ervoor, dat elk bestand voorzien wordt van een tijdpunt wanneer een bestand geopend, dan wel veranderd is. Het nieuwe tijdpunt wordt eerst in het werkgeheugen gezet en aansluitend op twee plaatsen van de harddisk gezet (in het bestand zelf en in de Master File Table, kortweg MFT).

Om dit uit te schakelen gebruik je in CMD de volgende opdracht:
Code:
fsutil behavior set disablelastaccess 1


Ondersteuning voor klassieke bestandsnamen (8+3 namen uitschakelen
De ondersteuning voor klassieke bestandsnamen (8+3 namen cq. tekens zoals bijv. alternam.txt uit de DOS-tijd) veroorzaakt bij NTSF, dat alle bestanden intern ook nog als 8+3 naam aanwezig zijn.
Dus dubbel! En dat kost vermogen.

Het uitschakelen hiervan doe je met de volgende opdracht in CMD:
Code:
fsutil behavior set disable8dot3 1

Indien er eventueel alsnog 8- dan wel 16 bits programma's gebruikt worden, of gaan worden, dan is het noodzakelijk de regeling voor klassieke bestandsnamen te herstellen!
Dat doe je dan via de opdracht:
Code:
fsutil behavior set disable8dot3 0

Bovenstaande is gedaan: dan is het belangrijk nu eerst de PC opnieuw op te starten.Nu gaan we de Register Editor gebruiken
Openen van menu's en programmavensters versnellen

In alle Windows versies staat in het Windows register de sleutel HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop "MenuShowDelay" standaard ingesteld op 400.

Dienen menu's en vensters veel spontaner te moeten openen, stel dan de Tekenreekswaarde van "MenuShowDelay" ergens tussen 0 en 60 in.

53e3556660852-MenuShowDelay_500P.jpg


Het kan overigens gebeuren wanneer de waarde te laag gekozen is, dat de muisaanwijzer blijft "kleven", dan is het zaak de waarde zodanig te verhogen, opdat het "kleven" achterwege blijft.


De LargeSystemCache aktiveren
Door het aktiveren van de LargeSystemCache zal Windows veel spontaner maken - zeker wanneer de gebruikte HD's een eigen grote cache hebben; ook SSD's hebben er baat bij; gebruik je Firefox, zal je merken dat deze hierdoor ineens een stuk sneller opstart.
Ook versnelt de aktivering van de LargeSystemCache het booten van Windows.

De waarde "LargeSystemCache" wordt gevonden in HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ Memory Management
Stel nu de waarde voor de "LargeSystemCache" op 1 (Decimaal)

53e35817c26d3-LargeSystemCache.jpg


Door de aktivering van de "LargeSystemCache" kan nu de doorvoercapaciteit gemaximaliseerd worden: navigeer naar [[c]b]HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanServer\ Parameters[/b][/c]
en maak daar een nieuwe D-Word (32-bits waarde) aan met de naam "LargeSystemCache 1" en de waarde hiervan zet je op 3 (Decimaal)

53e3587223237-LargeSystemCache_1.jpgWindows sneller af laten sluiten
Indien Windows wel snel is, maar slecht afsluit, is dat niet leuk
Om Windows sneller af te sluiten zijn er paar ingrepen in het Windows Register noodzakelijk.

Programma's automatisch afsluiten
Navigeer nu naar HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop en klik nu in het rechtergedeelte en klik vervolgens met rechts en kies voor Nieuw en dan Tekenreekswaarde.

Noem deze nieuwe Tekenreekswaarde "AutoEndTasks" en geef als waarde hiervoor «1» op

53e35b215ebea-AutoEndTasks.jpg
Nu dient naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control genavigeerd te worden, in het rechtergedeelte wordt de Tekenreekswaarde "WaitToKillServiceTimeout" vermeld

Nota bene: in Windows XP en Windows Vista staat de waarde hiervan op 20000 ingesteld.
In Windows 7 staat deze waarde op 12000 ingesteld en in Windows 8 op 5000.

Die laatste waarde gaan we nu gebruiken, dus door dubbelklikken op "WaitToKillServiceTimeout" kan de waarde opnieuw ingesteld worden, vul dus 5000 in.
Verder maken we een nieuwe Tekenreekswaarde aan die "WaitToKillAppTimeout" gaat heten.
Ook hier wordt de waarde ervan op 5000 ingesteld.

53e35cd874916-WaitToKillAppTimeout.jpg


Verder dient er gecontroleerd worden of bovenstaande twee waardes goed zijn overgenomen in zowel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control

53e35d2c0dffd-WaitToKillAppTimeout_1.jpgals ook [[c]b]HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control[/b][/c]

53e35e396a766-WaitToKillAppTimeout_2.jpg


Zo nodig dan ook in deze beide sleutels de Tekenreekswaardes veranderen en aanvullen.


Is het Windows register nu van de tweaks voorzien, dan dient absoluut nu de PC of het notebook eerst opnieuw op te starten,
zodat de registerwijzigingen doorgevoerd worden.


Registertweak maken > Windows XP, Windows Vista, Windows 7 en Windows 8
Alles wat hier boven staat beschreven in één keer als registertweak uitvoeren

De registertweak maken: open een nieuw kladblokdocument en kopieer en plak vervolgens de hieronder in het code-vak weergegeven registeropdracht in het geopende Kladblokvenster:
(gebruik geen andere tekstverwerker dan Kladblok, anders mislukt hetgeen u wil doen!)

Code:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"MenuShowDelay"="30"
"AutoEndTasks"="1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002]
"WaitToKillAppTimeout"="5000"
"WaitToKillServiceTimeout"="5000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control]
"WaitToKillAppTimeout"="5000"
"WaitToKillServiceTimeout"="5000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control]
"WaitToKillAppTimeout"="5000"
"WaitToKillServiceTimeout"="5000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Session Manager\Memory Management]
"LargeSystemCache"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\LanmanServer\Parameters]
"LargeSystemCache 1"=dword:00000003

Klik daarna in de menubalk van Kladblok op Bestand en kies voor Opslaan als:

  • bij "Bestandsnaam" zet je Tweak.reg
  • kies als opslaan lokatie bij voorkeur het bureaublad,
  • bij "Opslaan als" kies je voor Alle bestanden (,).
Dubbelklik op Tweak.reg en ga 2x akkoord met de Windows meldingen.

Is de melding dat de gegevens zijn toegevoegd aan het Windows register, start dan daarna de computer opnieuw op.


Voor Windows 10 geldt het volgende: het Windows register heeft een aantal veranderingen ondergaan en
daarom heb ik voor Windows 10 gebruikers een aangepaste registerfix gemaakt:


Registertweak maken > Windows 10
Alles wat hier boven staat beschreven in één keer als registertweak uitvoeren

De registertweak maken: open een nieuw kladblokdocument en kopieer en plak vervolgens de hieronder in het code-vak weergegeven registeropdracht in het geopende Kladblokvenster:
(gebruik geen andere tekstverwerker dan Kladblok, anders mislukt hetgeen u wil doen!)

Code:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"MenuShowDelay"="30"
"AutoEndTasks"="1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control]
"WaitToKillAppTimeout"="5000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002]
"WaitToKillAppTimeout"="5000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Session Manager\Memory Management]
"LargeSystemCache"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\LanmanServer\Parameters]
"LargeSystemCache 1"=dword:00000003

Klik daarna in de menubalk van Kladblok op Bestand en kies voor Opslaan als:

  • bij "Bestandsnaam" zet je Tweak.reg
  • kies als opslaan lokatie bij voorkeur het bureaublad,
  • bij "Opslaan als" kies je voor Alle bestanden (,).
Dubbelklik op Tweak.reg en ga 2x akkoord met de Windows meldingen.

Is de melding dat de gegevens zijn toegevoegd aan het Windows register, start dan daarna de computer opnieuw op.
 
Bovenaan Onderaan